Overleg Platform Publiekszaken
08-12-2021

Agenda volgt nog .......

Overleg Platform Publiekszaken
22-09-2021

Agenda volgt nog .......

Overleg Platform Publiekszaken
23-06-2021

Agenda volgt nog .......

SAVE THE DATE VOOR DE ALV!
11-06-2021

Begin mei 2021 hebben we het bericht geplaatst dat we, wanneer dat mogelijk is, een Algemene Leden Vergadering op locatie gaan organiseren. De datum i...

Duurzaam en niet alleen!
05-05-2021

PinkRoccade LG heeft het ISO 14001 certificaat behaald en dat is een felicitatie waard. Het bedrijf voegt zich daarmee in een steeds groter wordend le...

PinkRoccade heeft haar certificaten rond informatieveiligheid bestendigd!
05-05-2021

Het is dan ook prettig om te melden dat in het eerste kwartaal van 2021 bij PinkRoccade er diverse audits geweest zijn met als resultaat dat de c...

Nieuwe afspraken rond wijzigingsbeheer marktsignalen Productgroep Belastingen.
05-05-2021

De Productgroep Belastingen, onderdeel van het Platform Ruimte en Omgeving, hebben nieuwe afspraken gemaakt rond het wijzigingsbeheer voor de marktsig...

Ledenbestand op 1 januari 2021.
05-05-2021

In het leden is per 1 januari 2021 een wijziging opgetreden. Door een herindeling zijn de gemeenten Delfzijl en Appingedam geen lid meer en is de nieu...

Terugblik Webinar Escrow
05-05-2021

De webinar over Escrow op 19 januari 2021 is door velen bekeken. Niet alleen tijdens de "uitzending" zelf, ook nog later in het uitgestelde kijken. I...

Belangrijkste besluiten Algemene Leden Vergadering 2020.
05-05-2021

We zetten aan de hand van de agenda de belangrijkste zaken op een rij. Contributie 2021. In 2019 is door de ALV besloten de contributie te verlagen ...

Algemene Ledenvergadering GV 2021
05-05-2021

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is in Nederland het vaccinatieprogramma volop aan het draaien, wordt er weer een klein beetje versoepeld en...

Regio-overleggen GV PRLG – Platform Publiekszaken (Voorjaar 2021)
31-03-2021

De voorjaarsoverleggen 2021 van het Platform Publiekszaken staan weer voor de deur! We hebben gezien de geldende overheidsmaatregelen opnieuw gekozen...

Overleg Platform Publiekszaken
24-03-2021

Agenda volgt nog .......

Platformoverleg Samenlevingszaken
18-03-2021

notulen overleg 01-12-2020 toegevoegd....

Notulen platformoverleg 01-12-2020 Samenlevingszaken
18-01-2021

notulen platformoverleg...

Escrow is geen ver-van-mijn-bed show!
07-01-2021

Escrow is geen sexy onderwerp en ligt niet direct op ieders lippen wanneer gevraagd wordt wat de belangrijkste onderwerpen zijn waar iemand zich mee b...

Een succesvol nieuwjaar!
07-01-2021

In 2021 staat ons veel te wachten. In de Gebruikersvereniging wordt hard gewerkt aan het behartigen van de belangen van onze leden. Tijdens de Algemen...

Overleg Platform Publiekszaken
09-12-2020

Agenda volgt nog .......

Overleg Platform Informatievoorziening (IV) 24-11-2020
24-11-2020

Agenda volgt nog..........

GIBIT-2020: Tekst prijsindexering aangepast in de GIBIT-2020 versie
23-11-2020

Prijsindexering 2021 PinkRoccade De brief van PinkRoccade over de jaarlijkse prijsindexering staat weer voor de deur. In de afgelopen zomer hebben we...

Algemene Ledenvergadering GV op 25 november 2020 via MS-Teams
09-11-2020

Geachte leden, Op 25 november 2020 houden wij via MS-Teams onze Algemene ledenvergadering. Uitnodiging Hierbij nodigen wij u opnieuw uit voor ...

Algemene Ledenvergadering GV verplaatst naar 25 november 2020.
02-10-2020

Geachte leden van de Gebruikersvereniging, De Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze gebruikersvereniging die gehouden zou worden op 29 oktober 20...

Een veilige werkplek voor iedereen!
25-09-2020

Een veilige werkplek voor iedereen! Een veilige werkplek waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 meter en desinfectie maatregelen; dat willen we a...

Algemene Ledenvergadering op 29 oktober 2020!
25-09-2020

Op donderdag 29 oktober 2020 houden we in Utrecht, in het Spoorwegmuseum, onze Algemene Ledenvergadering. We nodigen de leden uit voor de Algemene Le...

Overleg Platform Publiekszaken
23-09-2020

Agenda volgt nog .......

Regio-overleggen GV PRLG – Platform Publiekszaken (Najaar 2020)
09-09-2020

Regio-overleggen GV PRLG – Platform Publiekszaken De najaarsoverleggen van de GebruikersVereniging platform Publiekszaken staan weer voor de deur! ...

Overleg Platform Informatievoorziening (IV) 8-9-2020
08-09-2020

Agenda volgt nog.......

NL DIGIbeter 2020 Agenda Digitale Overheid
25-08-2020

Digitalisering verandert onze maatschappij ingrijpend en is tegelijkertijd essentieel om de maatschappij draaiende te houden. De uitbraak van het coro...

Highlights Platform overleg Informatievoorziening (IV) 26-06-2020
15-07-2020

Het convenant, afspraken die zijn gemaakt nav de prijsverhoging van Pink, krijgt een opvolging namelijk het Manifest. We hebben als platform IV hierov...