GIBIT-2020: Tekst prijsindexering aangepast in de GIBIT-2020 versie

23 november 2020

Prijsindexatie 2021 door PinkRoccade volgt VNG in de concept tekst versie GIBIT-2020 rondom de prijsindexatie.

Prijsindexering 2021 PinkRoccade

De brief van PinkRoccade over de jaarlijkse prijsindexering staat weer voor de deur. In de afgelopen zomer hebben we via een artikel op de website en in een nieuwsbrief al aangegeven dat we over dit onderwerp met het bedrijf een aantal constructieve gesprekken hebben gevoerd.

Ook met de VNG hebben we discussie gehad over de wijze van toepassen van de prijsindexering en ook de VNG kwam tot de conclusie dat een en ander meer helder verwoord kan worden in de GIBIT. In de GIBIT-2020 versie is dat ook meegenomen en is de tekst aangepast. De concept-tekst uit de GIBIT-2020 versie staat aan het einde van dit artikel.

Tot nu toe gebruikt PinkRoccade de CBS-prijsindex gebaseerd op het indexcijfer "6202 Computeradvisering". In de afgelopen jaren zijn veel contracten vernieuwd waarbij uitgegaan is van de GIBIT-2016 voorwaarden.

In onze gesprekken met PinkRoccade hebben we geadviseerd de prijsindexering voor het komende jaar op basis van de nieuwe GIBIT-2020 versie uit te voeren.

Inmiddels heeft PinkRoccade die toezegging gedaan en zullen zij in hun jaarlijkse brief de mogelijkheid bieden om voor de prijsindexering naar de nieuwe GIBIT-2020 versie over te stappen. Dat scheelt 0,8 % ten opzichte van de GIBIT-2016 versie. De brief over de prijsindexering is afgestemd met de GV.

In het kort komt het erop neer dat:

  • De prijsindexering uitgaat van de GIBIT2020 versie met een index van 2,8% wanneer u dit, door middel van het insturen van het antwoordformulier bij de brief, kenbaar maakt aan PinkRoccade;
  • Dit 0,8 % lager uitvalt dan de GIBIT2016 versie met een index van 3,6%;
  • Klanten, voor de prijsindexering, kunnen overstappen van versie 2016 naar versie 2020 van GIBIT;
  • Contracten afgesloten onder de Algemene Leveringsvoorwaarden van PinkRoccade kennen al de indexering van 2,8% gebaseerd op het CBSindexcijfer voor "CAO-lonen incl. bijzondere beloningen sector M-N Zakelijke dienstverlening Totaal CAO' s";

Wij adviseren dan ook positief over het aanbod van PinkRoccade.

Concept-tekst versie GIBIT-2020

In de GIBIT-2020 staat daarover het volgende opgenomen:

9.7 Jaarlijks per 1 januari kunnen de overeengekomen (jaar)tarieven en doorlopende vergoedingen door Leverancier worden aangepast, mits deze aanpassing minimaal één maand voorafgaand is aangekondigd. Een stijging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) stijging van het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde prijsindexcijfer dienstenprijzen in vergelijking met het prijsindexcijfer van 12 maanden daarvoor voor groep J62, althans sectie J, conform CPA 2008, althans de opvolger daarvan.

9.8 Leverancier is voorts gerechtigd de aantoonbare prijsstijging van Derdenprogrammatuur per 1 januari door te belasten, mits deze prijsstijging ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst nog niet voorzienbaar was. Indien de prijzen van Derdenprogrammatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst dalen, zal Leverancier van Derdenprogrammatuur steeds slechts de actuele (verlaagde) prijs in rekening brengen.

De VNG licht de wijziging als volgt toe:

In artikel 9.7 en 9.8 zijn regelingen omtrent prijsverhogingen doorgevoerd. Hoofdregel is dat alleen de prijsstijging uit de dienstenprijsindex gevolgd mogen worden (artikel 9.7). De verwijzing naar de concrete prijsindex is iets geabstraheerd vanwege de problematiek van niet langer onderhouden tabellen bij het CBS. Verder is toegevoegd dat steeds vergeleken wordt met de index van 12 maanden daarvoor. Zodoende wordt ook minder relevant dat op het moment van indexeren wellicht nog niet de jaarindexcijfers gepubliceerd zullen zijn. Opnieuw wordt hier de nuance gezocht ten aanzien van Derdenprogrammatuur: hier mogen niet voorzienbare prijsstijgingen aan gemeenten worden doorbelast mits deze aantoonbaar worden gemaakt.

Op het VNG forum moedigt de VNG het gebruik van de GIBIT-2020 alvast aan.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.