Lidmaatschap GV

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government (GV) staat open voor organisaties uit het publieke domein die producten en diensten afnemen van PinkRoccade Local Government (PRLG). De huidige groep leden bestaat hoofdzakelijk uit gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies of waterschappen.

Het lidmaatschap loopt gelijk aan een kalenderjaar. In het jaar van lid worden betaald het nieuwe lid alleen de vaste bijdrage. In het eerstvolgende kalenderjaar wordt de volledige contributie doorberekend.
De contributie van onze vereniging bedraagt  € 240,00 per jaar (het vaste bedrag) en daarnaast 4 promille van huurwaarde van de producten en diensten die PRLG het lid jaarlijks in rekening brengt (het variabele bedrag).

Het lidmaatschap van de GV geeft het lid toegang tot deelname aan alle Pltforms en/of Productgroepen. Ook tot deelname aan de Regio overleggen die door Platforms worden georganiseerd worden medewerkers van het lid van harte uitgenodigd.
Lid zijn van de vereniging geeft de mogelijkheid kennis op te halen en kennis en ervaringen te brengen naar alle leden. De kracht van verbinden en samenwerking is wat de vereniging sterk maakt.

( zie ook het aanmeldingsformulier lidmaatschap )

Het lidmaatschap geeft ook nog meerdere andere voordelen, denk hierbij aan:

Meebeslissen over toekomst ICT decentrale overheid
Er is geen klantengroep die zo vergaand met de leverancier aan tafel zit om mee te denken over nieuwe ICT-producten dan de GV. De GV als vertegenwoordiger van de leden (gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen) heeft met PRLG een goed samenwerkingsformat gevonden. Dit samenwerkingsformat is vastgelegd in het Manifest
Lid worden van de GV betekent ook de toekomst van de informatievoorziening mede ontwikkelen en bepalen, in platformen, product- en klankbordgroepen en regio overleggen. “In de GV-organen wordt de toekomst van de ICT van decentrale overheden bepaald.”
De klant en de leverancier die samen aan het roer staan: het is een absoluut uniek format in het zakenleven en zeker in de ICT-branche. In de ruime geschiedenis van de GV heeft deze aanpak zich zonder meer bewezen.

De kracht van de GV
Het gezamenlijk belang
De decentrale overheid krijgt de beste prijs/prestatie verhouding voor de door haar gewenste ICT-oplossingen. De leverancier is verzekerd van consensus en draagvlak voor de oplossingen. Dit is van belang in een markt met beperkte omvang en veel wetswijzigingen. 

De stijl van overleggen en samenwerken
Serieus en zakelijk, stevige gesprekken zonder het mes op tafel en met oog voor de kolossale belangen van goede informatievoorziening voor de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en belanghebbenden.

De medeverantwoordelijkheid
Gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen zijn zich steeds meer zelf verantwoordelijk gaan voelen voor de kwaliteit van hun informatievoorziening. De GV werpt steeds vaker de waarom, hoe en wat-vragen op. Waarom willen we dit, hoe gaan we het samen aanpakken en wat moet er dan gemaakt worden? Via Business Cases en co-creatie samen op weg om een nog betere dienstverlening aan de gemeenschap in te richten.

Wat brengt de GV?
Bundeling van krachten; Wat in 1989 mede aanleiding was voor de oprichting, geldt anno nu nog steeds: gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen voelen de behoefte om hun deskundigheid samen te brengen en de krachten te bundelen, omdat ze samen sterker staan.

Meepraten, meebeslissen; Meedenken in het voorportaal van de ontwikkeling van producten en diensten. Inbreng leveren en meebeslissen over de te volgen strategie, het productbeleid op termijn en uiteindelijk over de vraag welke oplossingen PRLG gaat bieden en hoe zij als belangrijke leverancier, van de ICT bij de decentrale overheid,  vorm gaat geven aan de oplossingen.

Maar ook; Meedenken in landelijke ontwikkelingen, waarbij de GV een natuurlijk gesprekspartner is voor de VNG(R), de Ministeries en andere partijen.

Bestuur en de leden
Bestuur en leden van de GV hebben zich er al vaker over uitgesproken: zij menen dat het tot de specifieke taken van de decentrale overheid behoort om nadrukkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van een nog betere dienstverlening door een optimale informatievoorziening. Om zelfs het initiatief te nemen tot vernieuwingen. Het dagelijks bestuur verklaart: “Wij menen dat gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen zich zelfbewust en niet te afhankelijk moeten opstellen in zaken die de kern van het functioneren en de prestaties van de decentrale overheid raken.”

Oud GV-voorzitter Jos Heijmans (voormalig burgemeester van de gemeente Weert): “Ontwikkelen, dat doen we sámen”. Dat gaat veel verder dan consulteren. Wij merken dat die gedachte bij PinkRoccade nadrukkelijk tussen de oren zit: ‘al is ons product nog zo goed, het heeft alleen bestaansrecht als het daadwerkelijk inspeelt op een behoefte bij onze klanten. Dus is het verstandig om samen te ontwikkelen.’ Ik denk dat  PinkRoccade daar vrij uniek in is. Wij rekruteren de beste mensen die in onze achterban beschikbaar zijn en die voor PinkRoccade een inspiratiebron zijn om hun aanbod op onze vraag toe te snijden.”

Meepraten op verschillende niveaus
Decentrale overheden praten op verschillende niveaus mee. Op grond van de spelregels inzake Product- en Prijsbeleid voert het bestuur van de GV gestructureerd overleg met de directie van PinkRoccade. Vanuit het Dagelijks Bestuur zijn enkele bestuursleden hiervoor specifiek belast. De Platformen houden zich bezig met strategische aspecten op het betreffende materiegebied. De productgroepen met de operationele aspecten van de productlijnen. 
De platformen die de vereniging kent zijn ook beschreven op de specifieke pagina' s voor de Platformen. Dit zijn:
- Informatievoorziening
- Ruimte en Omgeving
- Publiekszaken
- Financiën en Services
- Samenlevingszaken
- Proces en Services

  Contact opnemen met het secretariaat?
  Theo Timmermans                       
  Laakoever 303
  6846 MX Arnhem
  Tel: 06-42904297
  Of verstuur uw vraag via ons contactformulier

  Het aanmeldingsformulier is te raadplegen.

  Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.