Publiekszaken

Algemeen
Het Platform Publiekszaken is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteit in overleg met de productmanagers van PinkRoccade op strategisch niveau. Voorgenomen uitbouw, nieuwbouw en uitfasering van functionaliteit door PinkRoccade wordt afgestemd met het Platform. De producten rond iBurgerzaken en OPENburgerzaken zijn ook de komende jaren volop in beweging en ontwikkeling. In alle ontwikkelingen is het Platform de gesprekspartner van de directie en productmanagement van de Business Unit Publiekszaken.

Als serviceorganisatie voor haar leden worden ook de problemen besproken waar gebruikers tegen aan lopen en zijn de leden van het Platform als één van de eersten op de hoogte van nieuwe Apps, nieuwe functionaliteit en planning.

Samenstelling van het platform
Voorzitter:   Hans van Holstein, gemeente Helmond
Secretaris:   Hans van Put, Kennisinstituut Gemeenten
Leden:         Vacature, Hans van Holstein a.i., gemeente Helmond, Regio Zuid
                   Vacature, Regio Zuid Oost
                   Hanim Özcan, gemeente Vlissingen, Regio Zuid West
                   Jos Over de Vest, gemeente Maassluis, Regio West
                   Ilona de Goede, gemeente Bloemendaal, Regio Noord West
                   Vacature, Regio Midden
                   Hans van Scheepen, gemeente Dalfsen, Regio Oost
                   Sabine Talsma, gemeente Groningen, Regio Noord Oost

Werkwijze
Het Platform komt 4 keer per jaar bij elkaar. We bespreken dan nieuwe (landelijke) ontwikkelingen en de stand van zaken van iBurgerzaken en OPENburgerzaken.

Het Platform kent een regio-indeling in 8 regio’s:
Regio Zuid           : Limburg
Regio Zuid Oost   : Brabant Oost / Gelderland
Regio Zuid West   : Brabant West / Zeeland
Regio West          : Zuid Holland / Zuid Hollandse Eilanden
Regio Noord West : Noord Holland
Regio Midden        : Gelderland / Flevoland
Regio Oost            : Overijssel / Gelderland Oost
Regio Noord Oost. : Groningen / Friesland / Drenthe

Iedere regio vergadert minimaal tweemaal per jaar. Dit is een gebruikersoverleg waar ook PinkRoccade Publiekszaken bij aanwezig is. Elke regio vaardigt een vertegenwoordiger, meestal de regiovoorzitter, af naar het Platformoverleg. Het Platform kent geen Productgroep. Wel zijn leden van de GV vertegenwoordigd bij kwartiermakersessies.
Bijeenkomsten van het platform en regio worden zowel fysiek als via Ms-Teams georganiseerd.

Thema’ s en Ontwikkelingen
Ieder jaar stelt het platform een activiteitenplan op waarin doelen, thema’ s en ontwikkelingen terugkomen.
Het platform en de regio’ s werken onder het motto Vervangen, Verbeteren, Verrijken en Vernieuwen (de 4 V’s) thema’ s en onderwerpen.

Speerpunten voor 2024:
- Verdere ontwikkeling en implementatie van iBurgerzaken (zie de bijgevoegde afbeelding van de roadmap 2024)

 • Vervangen, Verbeteren, Verrijken en Vernieuwen (VVVV)
 • Wij maken Burgerzaken OPEN
 • Start Uitfaseren IZRM en Cipers - bouwen ontbrekende functionaliteit in iBurgerzaken en iNzicht
 • Toepassen van de informatiekundige uitgangspunten voor Common Ground
 • Samen Verder
 • Samen Veilig
 • Ontwikkelen en implementeren van de Digital Decade

Daarnaast werken we aan de volgende onderwerpen:

 • Prioriteitsplanning van Platform Publiekszaken
 • Hoe maken we de regio-overleggen (nog) aantrekkelijker

Onze reguliere activiteiten waar we ieder jaar mee bezig zijn:

 • We hebben 4 x per jaar een (digitaal) Platform overleg
 • eID / vID onderzoek naar de mogelijkheden
 • Afstemmingsoverleg Kwartiermakers iBurgerzaken
 • We hebben 2 x per jaar regio-overleg (er zijn 8 regio's)
 • Regulier overleg met RvIG, BZK, V&J (COVOG, Justis, IND), VNG-R, NVvB, RDW
 • We hebben afstemmingsoverleg met de andere Platforms binnen de GV
 • We nemen deel aan relevante workshops, seminars of brainstormsessies in ons vakgebied
 • We nodigen voor onze overleggen experts uit m.b.t. relevante thema' s

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.