Publiekszaken

Algemeen
Het Platform Publiekszaken is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteit in overleg met de productmanagers van PinkRoccade op strategisch niveau. Voorgenomen uitbouw, nieuwbouw en uitfasering van functionaliteit door PinkRoccade wordt afgestemd met het Platform. De producten rond iBurgerzaken en OPENburgerzaken zijn ook de komende jaren volop in beweging en ontwikkeling. In alle ontwikkelingen is het Platform de gesprekspartner van de directie en productmanagement van de Business Unit Publiekszaken.

Als serviceorganisatie voor haar leden worden ook de problemen besproken waar gebruikers tegen aan lopen en zijn de leden van het Platform als één van de eersten op de hoogte van nieuwe Apps, nieuwe functionaliteit en planning.

Samenstelling van het platform
Voorzitter:    Hans van Holstein, gemeente Helmond
Secretaris:    Hans van Put, gemeente Groningen
Leden:         Vacature, <naam gemeente>, Regio 1a
                   Inge Sauvé, gemeente Helmond, Regio 1b
 
                  Hanim Özkan, gemeente Vlissingen, Regio 2
 
                  Jos Over de Vest, gemeente Maassluis, Regio 3
 
                  Mieke Kruyt, gemeente Gooise Meren, Regio 4
 
                  Harry Dieperink, gemeente Lochem, Regio 5
 
                  Hans van Scheepen, gemeente Dalfsen, Regio 6
 
                  Jeske Hoefman, gemeente Ooststellingwerf, Regio 7

Werkwijze
Het Platform komt 4 keer per jaar bij elkaar. We bespreken dan nieuwe (landelijke) ontwikkelingen en de stand van zaken van iBurgerzaken en OPENburgerzaken.

Het Platform kent een regio-indeling in 8 regio’s:
Regio 1a:    Limburg
Regio 1b:    Brabant Oost
Regio 2:      Brabant West / Zeeland
Regio 3:      Zuid Holland / Zuid Hollandse Eilanden
Regio 4:      Noord Holland / Utrecht West
Regio 5:      Gelderland / Utrecht Oost
Regio 6:      Overijssel / Flevoland / Gelderland West
Regio 7:      Groningen / Friesland / Drenthe

Iedere regio vergadert minimaal tweemaal per jaar. Dit is een gebruikersoverleg waar ook PinkRoccade Publiekszaken bij aanwezig is. Elke regio vaardigt een vertegenwoordiger, meestal de regiovoorzitter, af naar het Platformoverleg. Het Platform kent geen Productgroep. Wel zijn leden van de GV vertegenwoordigd bij kwartiermakersessies.
Bijeenkomsten van het platform en regio worden zowel fysiek als via Ms-Teams georganiseerd.

Thema’ s en Ontwikkelingen
Elk jaar stelt het platform een activiteitenplan op waarin doelen, thema’ s en ontwikkelingen terugkomen.
Het platform en de regio’ s werken onder het motto Verbeteren, Verrijken en Vooruitdenken (de 3 V’s) thema’ s en onderwerpen.

- Verdere ontwikkeling en implementatie van iBurgerzaken
  - Wij maken Burgerzaken OPEN

 • Uitbreiding beveiligd e-mailen
 • iVerblijfsobject (Extra)
 • iBijhouding/Actualisering
 • iDocumentcreatie
 • iBrondocumenten
 • iVerkiezing (integratie stembureaumanager (SBM))
 • iNationaliteit (koppeling met het Digitaal Adviesblad Naturalisatie)
 • iVerzoek
 • iPersoonsonderzoek
 • Engelstalige burgerview
 • Tweede scherm (klantscherm voor bij de balie)
 • iNzicht Burgerzaken (iRapportage)
 • Integratie van TMV 2.0
 • iManagementdashboard
 • iLogboek (protocolleringen)
 • iLevering (VOA-applicatie)
 • iKoppelingen (Koppelingen ten behoeve van bezorgen van reisdocumenten, diverse zaaksystemen, document/ID-scan en afspraken, berichtenbox mijn.overheid.nl, gezags- en curateleregister)
 • iSecure

• Invoering LO BRP 4.1
• Implementatie wijzigingen Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS)
• Verbeterprogramma ‘Robuustheid iBurgerzaken cloud’

 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.