Over de GV

De Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ALV
  • Bestuur
  • Platformen
  • Productgroepen
  • Thema/Werkgroepen

De organisatiestructuur van de GV is aangepast per 1-1-2017

De organisatiestructuur van de GV is nu beter afgestemd op de organisatiestructuur van PinkRoccade waardoor wederzijdse belangen beter tot uiting komen.

We handhaven de bekende structuur met:

  • P+P-overleg. Overleg van Bestuur GV met de directie van PinkRoccade over Product- en Prijsbeleid (strategisch).
  • 5 Platformen die met name ingedeeld zijn naar Beleidsterreinen (strategisch-Tactisch)
  • Onderverdeling van de platformen in Productgroepen  en waar nodig met Thema-/Werkgroepen (Tactisch-Operationeel).
  • Ook vallen binnen het platform Informatievoorziening de z.g. "horizontale niet specifiek bij een beleidsterrein horende zaken". Dit betreft Architectuur, Technologie, Beveiliging en Standaarden. Dit zijn generieke zaken die onafhankelijk van de inhoudelijke beleidsterreinen zijn.

De Directeur van de Businessunit van PinkRoccade is rechtstreekse partner van de Voorzitter van het Platform om te zorgen dat de noodzakelijke Innovaties plaats vinden, de doorontwikkeling van de Producten en de kwaliteit van de producten op het gewenste niveau blijven en vooral dat gewaarborgd wordt dat de producten bij de klanten effectief gebruikt kunnen worden. Directeur Businessunit en Voorzitter Platform bepalen de juiste bemensing vanuit PinkRoccade en leden GV (klanten/gebruikers).