P + P overleg

Product en Prijsbeleid

Het overleg tussen het Dagelijks Bestuur (bestuursleden verantwoordelijk voor het P+P-beleid) en de directie van PinkRoccade.

Iedere zes weken vindt er overleg plaats tussen de door het GV-bestuur benoemde portefeuillehouder(s) product- en prijsbeleid , ondersteund door de ambtelijk secretaris van de GV en een vertegenwoordiger van de directie van PR LG.


De onderwerpen die worden besproken zijn meestal overkoepelend en zijn bedoeld om het gemeenschappelijk belang van de leden te dienen. Het gemeenschappelijk belang is door partijen als volgt gedefinieerd:

PR LG informeert de GV regelmatig en zo volledig mogelijk over haar product- en prijsbeleid. PR LG stelt prijzen en vergoedingen voor standaardsoftware eerst vast nadat de GV in de gelegenheid is gesteld daarover een advies uit te brengen. Het staat de GV vrij zich een mening te vormen over producten, diensten, prijzen, leverings- en gebruiksvoorwaarden en haar leden daarover te informeren. PR LG zal in zijn communicatie aan individuele klanten het standpunt van de GV altijd kenbaar maken.

Vanuit het P+P overleg zien we ook toe op de SLA wijzigingen, de Escrow overeenkomst, het model contract, de verwerkingsovereenkomst, hoogte van innovatie investeringen, compliancy van standaarden enz. Van de bevindingen zal P+P verslag doen of indien nodig een advies ten behoeven van de leden opstellen.

Als leden vragen hebben of zaken behandeld willen hebben, dan adviseren wij dit kenbaar te maken aan de Bestuursleden en/of aan de ambtelijk secretaris.