ALV op 30 november 2018 in Utrecht (spoorwegmuseum)

11 oktober 2018

Geachte Leden,

Op 30 november 2018 houden wij in Utrecht onze Algemene ledenvergadering die zal plaats vinden in
de Restauratiezaal van Het Spoorwegmuseum.

Het tijdstip van de vergadering is van 12.45 tot 15.00 uur (ontvangst vanaf 12.00 uur met inlooplunch).
Het spoorwegmuseum is prima te bereiken met openbaar vervoer (zelfs met de speciale trein!) alsmede met eigen vervoer.

Adres: Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht
Tel: 030-2306289           
www.spoorwegmuseum.nl

We houden de ALV op 30 november 2018 op een prachtige historische locatie in Utrecht.
Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het Spoorwegmuseum voorafgaand of na afloop van de ALV.
 

Wij zijn verheugd dat ná de formele agendapunten de meest actuele ontwikkelingen over de informatiesamenleving vanuit de VNG zullen worden toegelicht.
Aansluitend zal de directie van PinkRoccade Local Government haar visie en beleid voor de komende periode (visievorming 2015) met ons delen en ingaan op "van meer Pink-BU's naar één Pink".
Wij nodigen een ieder uit om te bespreken onderwerpen aan ons te melden en actief deel te nemen aan de discussie over de ontwikkelingen binnen en verdere toekomst van onze vereniging.

 

Bijgevoegd:

  1. Ledenbrief over de uitnodiging voor het bijwonen van de ALV op 30 november 2018
  2. Agenda ALV 30 november 2018 
  3. Agendapunt 03   Notulen van de vorige ALV dd.16 november 2017
  4. Agendapunt 04   Jaarverslag 2017   
  5. Agendapunt 05a Toelichting op de jaarrekening 2017
  6. Agendapunt 05b Jaarrekening 2017
  7. Agendapunt 08a Toelichting op de begroting 2019 
  8. Agendapunt 08b Begroting 2019 
  9. Agendapunt 10  Actieplan opvolging aanbevelingen enquête 2017 ; Stand van zaken

 

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld om aanwezig te zijn op de ALV, dan gaarna aanmelden via onderstaand registratieformulier

http://go.pinkroccadelocalgovernment.nl/20181130ALV_04.RegistrationPage.html

 

Graag ontmoeten wij de contactpersonen van onze leden (samen met collega’s) op 30 november 2018.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Govenment

A.A.M.M Heijmans     A. Bannink

Voorzitter                   Secretaris

 

 

NB.  Tevens beschikbaar:  De eerder geplaatste Presentatie van de resultaten van de enquête tijdens de ALV van 16 november 2017

 

 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.