Vergadering Platform Samenleving in Den Bosch bijgewoond

29 september 2017

Het Platform Samenlevingszaken hield in Den Bosch haar reguliere overleg. Aanwezig 13 personen. Voorzitter Erik Kuijt had een agenda opgesteld met een aantal interessante onderwerpen: - Roadmap Producten en Diensten Samenlevingszaken - Terugkoppelin

Bijlagen: