GIBIT prijsindexering. VNG past tekst aan om onduidelijkheid weg te nemen!

21 april 2020

Vanuit veel gemeenten zijn vragen gekomen over de brief van PinkRoccade over de prijsindexering. Vanuit de GV hebben we vooraf hierover met de directie van PinkRoccade afstemming gehad. We vertellen graag hoe we als GV hierin staan en mee om zijn gegaan. 

PinkRoccade gebruikt al jaren de CBS index “Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen voor de zakelijke dienstverlening”. De GIBIT daarentegen maakt gebruik van de index “Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten”.

PinkRoccade heeft vooraf met de GV het voorstel besproken om gemeenten het aanbod te doen om voor de contracten waaraan de GIBIT-voorwaarden zijn verbonden over te stappen op de prijsindex die PinkRoccade standaard gebruikt voor haar overige contracten, De overige GIBIT voorwaarden blijven uiteraard wel van kracht.

PinkRoccade wil met de uniformering van de toegepaste prijsindex de administratieve overhead beperken. De GV begrijpt die insteek en omdat gemeenten hierin uiteindelijk zelf de vrije keuze hebben heeft de GV zich ook achter het aanbod geschaard.

Het tweede punt is de onduidelijkheid over de wijze waarop de prijsindex wordt berekend. Hierover heeft de GV ook contact gezocht met de VNG.

In de Gibit staat:

"Jaarlijks per 1 januari kunnen de overeengekomen (jaar)tarieven en doorlopende vergoedingen door Leverancier worden aangepast, mits deze minimaal één maand voorafgaand is aangekondigd. Deze wijziging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) wijziging van het laatst gepubliceerde prijsindexcijfer voor ‘Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten’ (CPA: 62) zoals opgenomen in de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde tabel ‘Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index (2010=100)’, althans de opvolger daarvan."

De zin: “Deze wijziging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) wijziging van het laatst gepubliceerde prijsindexcijfer”, geeft de indruk dat het laatst gepubliceerde indexcijfer wordt gehanteerd. De VNG geeft aan dat je het laatst gepubliceerde indexcijfer moet vergelijken met het indexcijfer van 12 maanden daarvoor. Ze passen de GIBIT-tekst in de volgende versie hierop aan.

PinkRoccade neemt het gemiddelde van alle gepubliceerde indexcijfers over een heel jaar ten opzichte van de indexcijfers van het jaar ervoor. Dit geeft een betrouwbaarder beeld en vlakt excessieve prijsveranderingen in een kwartaal enigszins af. De GV kan deze redenering volgen. De VNG geeft aan dat de wijze waarop je de index toepast niet zoveel uitmaakt, zolang je de berekening maar consequent op dezelfde wijze doorvoert.

Omdat PinkRoccade al jaren deze methode toepast en deze wijze van berekenen het meest betrouwbaar is gaat de GV volledig in de beredenering van PinkRoccade mee.

De GV staat daarom achter de wijze waarop PinkRoccade de prijsindexering toepast.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.