Brief van de VNG over de onduidelijkheden in de motie van Omzicht

18 januari 2019