ALV gehouden op 16 november 2017 in Amersfoort

16 november 2017

We hebben de ALV van de Gebruikersvereniging PinkRoccade LG op 16 november 2017 gehouden in Amersfoort. Het was een aangename middag met voldoende ruimte voor overleg, discussie en contacten voor de 27 aanwezige personen. Naast de voor de vereniging noodzakelijke zaken (verslag vorig overleg, jaarverslag 2016, jaarrekening 2016, begroting 2018 en bestuurssamenstelling) was een groot deel van de vergadering ingeruimd voor de resultaten van de gehouden enquête en de toekomst van de GV.

 

 

 

Bijlagen: