Lid worden

Informatie lidmaatschap Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Governement

De contributie van onze vereniging kost u € 240 per jaar (het vaste bedrag) en daarnaast nog 2 promille van de kosten die PinkRoccade u jaarlijks in rekening brengt (het variabele bedrag).

Uniek platform voor samenwerking klant-leverancier

Meebeslissen over toekomst ICT decentrale overheid

Er is geen klantengroep die zo vergaand met de leverancier aan tafel zit om mee te denken over nieuwe ICT-producten dan de GebruikersVereniging (GV). De GV als vertegenwoordiger van gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen heeft met PinkRoccade Local Government een uniek samenwerkingsformat gevonden. Lid worden van de GV betekent: de toekomst van de informatievoorziening mede ontwikkelen en bepalen, in platformen, product- en klankbordgroepen. “In de GV-organen wordt de toekomst van de ICT van decentrale overheden bepaald.”

De klant en de leverancier die samen aan het roer staan: het is een absoluut uniek format in het zakenleven en zeker in de ICT-branche. Toch heeft deze aanpak zich zonder meer bewezen, in de ruim 25 jaar die de GV-geschiedenis inmiddels telt.

De kracht van de GV:

Het welbegrepen gezamenlijk belang

de decentrale overheid krijgt de beste prijs/prestatie verhouding voor de door haar gewenste ICT-oplossingen. De leverancier is verzekerd van consensus en draagvlak voor de oplossingen. Dit is van belang in een markt met beperkte omvang en veel wetswijzigingen. 

De stijl van overleggen en samenwerken

serieus en zakelijk, maar zonder het mes op tafel en met oog voor de kolossale belangen van goede informatievoorziening voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

De medeverantwoordelijkheid

Gemeenten, samenwrkingsverbanden, provincies en waterschappen zijn zich steeds meer zelf verantwoordelijk gaan voelen voor de kwaliteit van hun informatievoorziening. De GV werpt steeds vaker de wat-vraag op: niet wat de ICT voor de decentrale overheid kan betekenen, maar wat moeten de ontwikkelingen bij de decentrale overheid betekenen voor de benodigde ICT? Deze wat-vraag werd voorheen exclusief beantwoord door de leverancier. Het antwoord op die vraag wordt nu in gezamenlijke verantwoordelijkheid gezocht: in de GV. 

Wat brengt de GV u?

Bundeling van krachten

Wat in 1989 mede aanleiding was voor de oprichting, geldt anno 2017 in zekere zin nog steeds: gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen voelen de behoefte om hun deskundigheid samen te brengen en de krachten te bundelen, omdat ze samen sterker staan.

Meepraten, meebeslissen

Meedenken in het voorportaal van de ontwikkeling van applicaties. Meebeslissen over de te volgen strategie, het productbeleid op termijn en uiteindelijk over de vraag welke oplossingen PinkRoccade gaat bieden en hoe PinkRoccade als belangrijke leverancier van de ICT bij de decentrale overheid vorm gaat geven aan de oplossingen.

Maar ook

Meedenken in landelijke ontwikkelingen, waarbij de GV een natuurlijk gesprekspartner is voor de VNG, KING, de Ministeries en andere partijen.

De ontwikkeling van ICT: ook uw verantwoordelijkheid!

Bestuur en leden van de GV hebben zich er al vaker over uitgesproken: zij menen dat het tot de specifieke taken van de decentrale overheid behoort om nadrukkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van de informatievoorziening. Om zelfs het initiatief te nemen tot vernieuwingen. Het dagelijks bestuur verklaart: “Wij menen dat gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen zich zelfbewust en niet te afhankelijk moeten opstellen in zaken die de kern van het functioneren en de prestaties van de decentrale overheid raken.”

GV-voorzitter Jos Heijmans:
“Ontwikkelen, dat doen we sámen”

GV-voorzitter Jos Heijmans (burgemeester van Weert) “We ontwikkelen sámen. Dat gaat veel verder dan consulteren. Wij merken dat die gedachte bij PinkRoccade nadrukkelijk tussen de oren zit: ‘al is ons product nog zo goed, het heeft alleen bestaansrecht als het daadwerkelijk inspeelt op een behoefte bij onze klanten. Dus is het verstandig om samen te ontwikkelen.’ Ik denk dat  PinkRoccade daar vrij uniek in is. Wij rekruteren de beste mensen die in onze achterban beschikbaar zijn en die voor PinkRoccade een inspiratiebron zijn om hun aanbod op onze vraag toe te snijden.”

Meepraten op verschillende niveaus

Decentrale overheden praten op verschillende niveaus mee. Op grond van de spelregels inzake Product- en Prijsbeleid wordt gestructureerd overleg gevoerd met de directie van PinkRoccade. Vanuit het Dagelijks Bestuur zijn enkele bestuursleden hiervoor specifiek belast. De platformen houden zich bezig met strategische aspecten op het betreffende materiegebied. De productgroepen met de operationele aspecten van de productlijnen. 
 

De platformen:

Informatievoorziening

Ruimte en Omgeving

Publiekszaken

Financiën en Services

Samenlevingszaken

Proces en Services

Enkele vragen over de GebruikersVereniging

Aan: de ambtelijk secretaris

Heeft de GV invloed op het productbeleid?

“Met de bijzondere overlegstructuur van onze GV hebben wij als decentrale overheden -durf ik te zeggen- heel veel invloed op de producten, diensten en prijzen van één van de belangrijkste aanbieders. De GV geeft ons het stuur in handen. De Platformen van de GV inventariseren de geluiden en wensen in de markt en zorgen dat ze gehoord worden. De GV zorgt dat onze meest deskundige leden met PinkRoccade om tafel gaan zitten om te zeggen wat we willen. Wij praten mee over prioriteiten en slagen erin om de ontwikkelingen mede te stúren.”

Hoe kunt u de belangen van de gebruiker in deze beperkte markt in de toekomst het beste dienen?

“Door vast te houden aan onze strategie die we in 2011 opnieuw hebben laten accorderen door onze leden: professionaliseren en communiceren. We hebben ruim 135 gemeenten in Nederland als lid, dat kunnen we zien als behoorlijk landsdekkend. We slagen er steeds beter in om ook grotere gemeenten te betrekken bij ons belangrijke werk. Neem bijvoorbeeld Amsterdam, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Zwolle, die ook actief participeren in onze GV-platformen en productgroepen. Maar ook de middelgrote en kleinere gemeenten blijven hun inbreng leveren. Samen kunnen we bij de GV de toekomst van de informatievoorziening mede ontwikkelen en bepalen, in platformen, productgroepen en waar nodig in projectvorm. In de GV-organen wordt de toekomst van de ICT van decentrale overheden bepaald.”

Contact opnemen?
Secretariaat:


Theo Timmermans                       
Laakoever 303
6846 MX  Arnhem

Tel: 06-42904297

Of verstuur uw vraag via ons contactformulier