Samenlevingszaken Belangstellenden

Personen die hebben aangegeven informatie te willen ontvangen van relevante informatie uit het Domein Samenlevingszaken

 

Belangstellenden voor informatie uit het domein Samenlevingszaken

Op de website kunnen mensen kenbaar maken dat zij belangstelling hebben voor nieuwsbrieven c.q. informatie uit het specifieke domein Samenlevingszaken.

Deze groep belangstellenden kunnen bij toevoegen van nieuws- en agenda-items direct worden gemeld dat er informatie beschikbaar is.