Publiekszaken Belangstellenden

Personen die hebben aangegeven informatie te willen ontvangen van relevante informatie uit het Domein Publiekszaken (Burgerzaken)

 

Belangstellenden voor informatie uit het domein Publiekszaken (Burgerzaken)

Op de website kunnen mensen kenbaar maken dat zij belangstelling hebben voor nieuwsbrieven c.q. informatie uit het specifieke domein Publiekszaken (Burgerzaken).

Deze groep belangstellenden kunnen bij toevoegen van nieuws- en agenda-items direct worden gemeld dat er informatie beschikbaar is.