PG-RO - iObjecten

Productgroep iObjecten

De productgroep iObjecten is onderdeel van het platform Ruimte en Omgeving.

De productgroep is nauw betrokken bij het beheer en doorontwikkeling van de producten en functionaliteit in overleg met de productmanagers van PinkRoccade op technisch, operationeel en tactisch niveau.

Als serviceorganisatie voor haar leden worden ook de problemen besproken waar gebruikers tegenaan lopen en zijn de leden van de productgroep als één van de eersten op de hoogte van de mogelijkheden en werking van nieuwe software, nieuwe functionaliteit en planning.

Op verzoek van Pink Roccade participeert de productgroep iObjecten ook mee in de best mogelijke oplossing bij nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten.

Samenstelling:

  1. Hubert Molenkamp (Almelo) - Voorzitter
  2. Emile Mensink (Nunspeet)
  3. Nicole van der Veen (Twenterand)
  4. Joyce Reijtenbach (Bronckhorst)
  5. Monique van Turnhout (Waalwijk)
  6. Willem Kamp (8KTD)
  7. Rudy Boonman (PRLG) – Product Owner
  8. Hans Jacobs/Maryse Wessels (PRLG) – Change Advisory Board (CAB)

 

Vergaderingen:

De productgroep komt als regel vier maal per jaar in vergadering bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, die worden gepubliceerd op deze website.

 

Activiteitenplan, voortgangsrapportage en meer:

Elk jaar stelt de productgroep een activiteitenplan voor het volgende jaar op. In het plan wordt rekening gehouden met hetgeen voor het komende jaar in het business-plan van PinkRoccade LG is opgenomen.