PG-IV - Makelaarsuite

Welkom de pagina van de productgroep Makelaarsuite.

Makelaarsuite van PinkRoccade Local Government bestaat uit diverse componenten met als doel gegevens uit één of meerdere bronapplicaties op een centrale plaats toegankelijk te maken voor andere applicaties en/of gebruikers, alsmede mutaties naar geïnteresserde afnemers te distribueren.

Bij de gemeentelijke implementatie van het stelsel van basisregistraties vervult de Makelaarsuite een centrale rol. Aangesloten op de landelijke servicebus (digikoppeling) en de gemeentelijke servicebus zorgt het product voor de verspreiding van gegevens op basis van in te stellen afnemer- en lever- en verstrekkingsregels.


De productgroep makelaarsuite is opgericht tijdens de instellingsvergadering op 26 april 2011.


De productgroep bestaat uit een groot aantal leden. Door de grootte zijn we genoodzaakt nieuwe leden op een wachtlijst te zetten. Deze agendaleden krijgen de verslagen van de bijeenkomsten toegezonden om zo toch op de hoogte te blijven van lopende zaken binnen de productgroep.


Voorzitter is André Lüschen van de gemeente Amsterdam.
Secretaris is Henriëtte Barkhuis van de gemeente Groningen

Productverantwoordelijke vanuit PinkRoccade Local Government is Richard Arnoldussen.

De productgroep heeft een vergaderfrequentie van 4 maal per jaar.


Taken van de productgroep zijn onder andere :

- Adviesorgaan m.b.t. prioritering marktsignalen
- Meewerken aan ontwikkel- en testtrajecten
- Invloed uitoefenen op de inhoud van de releases
- Informeren achterban
- Informatie-uitwisseling betreffende actuele onderwerpen
- Behandeling van inhoudelijke vragen,klachten
- Sparringpartner voor PinkRoccade t.a.v. specifieke ontwikkelingen, producten en oplossingen