Overleg Platform Informatievoorziening

Status:
Entiteit:
Informatievoorziening
Datum:
03 september 2019 12:30
Locatie:
Den Bosch
Bijzonderheden:

Agenda:
Datum/tijd: 03-09-2019, 12:30 - 15:30
Locatie: PRLG Den Bosch, Meerendonkweg 35, 5216 TZ Den Bosch, PRLG Kamer 5.20 20p

12:30 uur: Platform IV, regulier overleg
1)      Opening
          -  Introductie Ron Meerts
2)      Rondvraag en mededelingen
          - Ontsluiting dienstverlening via app naar diverse leveranciers
3)      Notulen vorige vergadering (18-12-2018)
4)      Nieuws vanuit GV PRLG
5)      Jaarplan 2020 Platform IV
6)      Roadmap Pinkroccade
7)      GGI netwerk
8)      Common Ground
9)    Gemeentelijk Gegevenslandschap
10)    Api initiatief
11)    Sluiting