Productgroep CGA

In 2011 is de Productgroep CGA (Civision Gebouwen en Adressen) opgestart binnen de reguliere overlegstructuur tussen PR en de GV PRLG.

De productgroep CGA ressorteert onder het Platform API.


 
In deze productgroep is het product Civision Gebouwen en Adressen en het binnengemeentelijk stelsel van basisregistraties onderwerp van gesprek.

Daarmee wordt recht gedaan aan het belang van de GV PRLG en PRLG om adequaat in te spelen op belangrijke ontwikkelingen en deze te sturen en waar mogelijk te beïnvloeden .

 

De voorzitter van de productgroep is de heer Hubert Molenkamp van de gemeente Almelo.