De organisatie

De organisatie van de Gebruikersvereniging PinkRoccade LG is zodanig ingericht dat deskundigen samenwerken in logische groepen op zowel bestuurlijk als inhoudelijk niveau (zie ook het organisatieschema).
 
De structuur van de vereniging is afgestemd op de taken en kent naast de Algemene Ledenvergadering (ALV), het Bestuur en het Secretariaat een aantal specifieke onderdelen.

Product en Prijsbeleid
Het overleg tussen het Dagelijks Bestuur (bestuursleden verantwoordelijk voor het P+P-beleid) en de directie van PinkRoccade.


Platformen en productgroepen

Voor de vakinhoudelijke thema's is de organisatie zodanig ingericht dat de platformen verantwoordelijk zijn. De platformen overleggen over de gewenste oplossingen met PinkRoccade. Indien het aantal werkzaamheden (of aantal producten) te groot is kan het platform voorstellen om het werk te laten plaatsvinden in productgroepen (meer permanent) of wergroepen (tijdelijk).