Productgroep Cipers

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de modernisering GBA is de naam van de productgroep CIPERS eigenlijk tweeledig. Het product Civision Personen (CIPERS) is er nog en er wordt gewerkt aan de mGBA. De naam CIPERS (mGBA Community) doet meer recht aan de activiteiten van de productgroep.
 
Hartelijk welkom op de pagina van de productgroep Cipers.

De heer J. Hopmans is voorzitter van de productgroep Cipers en is werkzaam bij de gemeente Bergen op Zoom.