Product en Prijsbeleid

Het overleg tussen het Dagelijks Bestuur (bestuursleden verantwoordelijk voor het P+P-beleid) en de directie van PinkRoccade.

Het overleg vindt plaats met een frequentie van tenminste zes maal per jaar. Dit ter uitvoering van hetgeen in hoofdstuk 6 van de samenwerkingsovereenkomst is geregeld en waaraan wordt deelgenomen door de door het GV-bestuur benoemde portefeuillehouder(s) product- en prijsbeleid , ondersteund door de ambtelijk secretaris van de GV met een vertegenwoordiger van de directie van PR LG en de businessmanagers.


De afspraken dienen ter bevordering van het gemeenschappelijk belang, maar laten onverlet de verantwoordelijkheden van de GV als vertegenwoordiger van de belangen van de gebruikers van producten van PR LG als onderneming met verplichtingen aan zijn aandeelhouders. Het gemeenschappelijk belang is door partijen als volgt gedefinieerd: PR LG informeert de GV regelmatig en zo volledig mogelijk over haar product- en prijsbeleid. PR LG stelt prijzen en vergoedingen voor standaardsoftware eerst vast nadat de GV in degelegenheid is gesteld daarover een advies uit te brengen. Het staat de GV vrij zich een mening tevormen over producten, diensten, prijzen, leverings- en gebruiksvoorwaarden en haar ledendaarover te informeren. PR LG zal in zijn communicatie aan individuele klanten het standpunt van de GV altijd kenbaar maken.