Platform Samenlevingszaken

Hartelijk welkom op de pagina van het platform Samenlevingszaken

De voorzitter is de heer Erik Kuijt van de gemeente Huizen.


De doelen en activiteiten zijn


  • Bij PinkRoccade LG Samenlevingszaken aansturen op integratie van nieuwe functionaliteit.
  • Vergaderingen platform 3x
  • Vergaderingen productgroep Zorg 3x
  • Vergaderingen productgroep Werk en Inkomen 3x
  • Startbijeenkomst Jeugd en Onderwijs
  • Organisatie werkconferentie 1x
  • Gezamenlijke activiteit platform+productgroepen/businessmanager

Gaarne willen wij voor de details verwijzen naar het activiteitenplan van het platform dat te verkrijgen is bij de voorzitter van het platform Samenlevingszaken.