Platform Burgerzaken

Hartelijk welkom op de pagina van het Platform Burgerzaken.

De voorzitter is de heer Jan Schippers, Sectiehoofd Burgerzaken van de gemeente Zwolle.
De secretaris is de heer Hans van Put van de gemeente Groningen.Speerpunten:

 

• Actieve participatie programma mGBA

• Oprichting Productgroep CiVision Personen (mGBA)

• Start bouw Burgerzakenmodules (CiVision Personen)

• Samenwerking Midoffice Community (eDienstverlening)

   (m.n. elektronische Burgerlijke Stand)

• Koppeling BAG-GBA (Optimaliseren periodieke levering BAG-berichten)

• Invoering Logisch Onwerp 3.8 op 1 oktober 2012 (o.a. RNI)

• Wijzigingen COVOG in juni 2012

• Voorbereiding invoering 3e rijbewijsrichtijn per 19 januari 2013 (overleg met de RDW)

 

 

Reguliere activiteiten:

 

• 4x per jaar bijeenkomst Platform

• 2x per jaar regiobijeenkomsten (7 regio's)

• deelname aan relevante workshops/seminars/brainstormsessies

• 2x per jaar bijeenkomst i.v.m. specifiek thema

• Uitnodigen expert(s) m.b.t. relevante thema's

 

 

 

Releases:

 

• Wijzingen COVOG voor zowel Cipers iSeries als Cipers Unix (april 2012)

• Invoering Logisch Onwerp 3.8 (RNI) voor zowel Cipers iSeries als Cipers Unix (april 2012)

• Invoering 3e rijbewijsrichtlijn voor zowel Cipers iSeries als Cipers Unix (november 2012)

• Marktsignalenrelease Cipers iSeries (november 2012)

• Marktsignalenrelease Cipers Unix (november 2012)

 

Gaarne willen wij voor de details verwijzen naar het activiteitenplan van het platform dat te verkrijgen is bij de voorzitter of de secretaris van het platform Burgerzaken.