Platform Architectuur, Publiekszaken en Integratieproducten

Hartelijk welkom op de pagina van het platform Architectuur, Publiekszaken en Integratieproducten.

De heer John Rayer is voorzitter van het platform Architectuur, Publiekszaken en Integratieproducten. De heer Rayer is werkzaam in de gemeente Venlo. De heer xxxx is secretaris van dit platform en werkt als xxxxx bij de gemeente xxxx (nu vacature).

Onder het Platform API vallen de productgroepen:

 • Productgroep Makelaar
 • Productgroep CGA (Civision Gebouwen en Adressen)
 • Productgroep Webnext

Domein:

Het platform houdt zich bezig met de horizontale (organisatiebrede) functionaliteiten; de andere platformen houden zich bezig met de verticale (vakgebied, kolombrede) functionaliteiten. Tot de horizontale activiteiten behoren onder meer: document- en workflowmanagement, records- mana­ge­ment, website, intranet, front-, mid- en backoffice, basisregistratie(s), gegevensmagazijnen en - makelaars, architecturen, etc.

Doelen en Activiteiten van het platform API.

De doelen  zijn:

 • Het bundelen van de vraag en de behoeften van gemeenten voor wat betreft de elektronische overheid, maar ook het adviseren en stimuleren van gemeenten om conform de informatie-architectuur en de producten en diensten te gaan werken.
 • Het ontwikkelen van een (strategische) visie op onderwerpen (wet- en regelgeving, trends en behoeften van gemeenten c.q. leden, etc.) die te maken hebben met de elektronische overheid en de informatie-architectuur c.q. de producten en diensten die gemeenten daarvoor nodig hebben.
 • Het stimuleren van PinkRoccade om op basis van een (informatie-)architectuur kwalitatief hoogwaardige maar betaalbare producten en diensten te ontwikkelen die wenselijk en/of noodzakelijk zijn om de elektronische overheid ook daadwerkelijk vorm te kunnen geven alsook het beoordelen van de kwaliteit en betaalbaarheid van die producten en diensten. 
 • Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van advies aan de leden (gemeenten), het bestuur (onder meer product- en prijsbeleid) en de directie / het business management van PinkRoccade over onderwerpen die te maken hebben met de elektronische overheid en die gerekend worden tot het domein van het platform.


De activiteiten zijn:

 • Een bijdrage leveren aan de strategiesessies die jaarlijks door PR worden gehouden ten be­hoeve van de businessplannen.
 • Het verwerven van kennis van allerlei programma's die door of vanwege de rijksoverheid worden opgesteld en die te maken hebben met het vormgeven van een andere overheid met behulp van ICT.
 • Een bijdrage leveren aan het overleg product- en prijsbeleid van het bestuur van de GV en de directie van PinkRoccade.
 • Een inhoudelijke bijdrage leveren aan te houden audits op productontwikkelingen en onderhoudsreleases van PinkRoccade LG.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van de leden door middel van houden van workshops, het inhuren van deskundigen, het bezoeken van seminars en beurzen.

Gaarne willen wij voor de details verwijzen naar het activiteitenplan van het platform dat te verkrijgen is bij de voorzitter of de secretaris van het platform API.