Nieuwe Frisse wind in Platform Samenlevingszaken

Platform Samenlevingszaken ; Frisse Wind

Wij kunnen meer halen uit het platform Samenlevingszaken.
Maar wat willen wij bereiken en hoe gaan we dat doen?
Om deze vragen te beantwoorden is er in januari 2017 een platformdag Samenlevingszaken georganiseerd.
Een inspirerende en positieve dag met mooie resultaten.