Over de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government

De Gebruikersvereniging PR LG is opgericht op 23-01-1990 en telt (per 1-1-2017) 137 leden (gemeenten, gemeentelijke diensten, provincies en waterschappen).
 
De GV heeft met de firma PinkRoccade LG een unieke samenwerkingsovereenkomst, die afspraken bevat over alle aspecten van de relatie tussen gebruikers en de leverancier. Het is de formele basis van een werkelijk unieke samenwerkingsvorm, die de gebruikers niet alleen een uitstekende belangenbehartiging garandeert maar die vooral ook voorziet in een verregaande invloed op het product- en prijsbeleid en de productontwikkeling. Daarmee wordt bereikt dat PR LG de producten en diensten levert waar de klant behoefte aan heeft tegen een verantwoorde prijs.

De GV is betrokken:
 • bij u en uw belang
 • bij de productontwikkeling door PR LG
 • bij landelijke ontwikkelingen
De GV biedt:
 • medeverantwoordelijkheid
 • krachtenbundeling
 • professionalisering
De GV vraagt:
 • uw betrokkenheid en inzet
 • echt draagvlak voor keuzes
 • een bescheiden contributie
De GV vertegenwoordigt de leden in allerlei landelijke organen en (koepel-) organisaties op het gebied van overheid en ICT-beleid. Daarbij is de inbreng vooral gericht op realisme in de beleidskeuzen in het licht van de gemeentelijke praktijk, op de onderlinge samenhang van de ontwikkelingen en evenwicht tussen ambities, doelen en in te zetten middelen.
De GV levert belangrijke bijdragen aan de modernisering van de gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening.

Voor de leden betekent dit:
 • Inbreng in en medeverantwoordelijkheid voor beleidskeuzen;
 • De nadruk op het gezamenlijk belang (van de leden);
 • Bundeling van de beste krachten;
 • Resultaten die aansluiten bij de gemeentelijke informatiehuishouding;
 • Efficiënte inzet van middelen
Deze website bevat algemene, openbare informatie maar heeft ook een besloten deel. Daar wordt informatie ontsloten en gedeeld die specifiek is afgestemd op de behoeften van hen die binnen de GV een bepaalde rol vervullen. Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord ontsluit alle noodzakelijke informatie.