Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is vooral belast met de vaststelling van het verenigingsbeleid, tot uitdrukking komend in beleidsnota's en de jaarlijkse beleid- en beheercyclus. Daarnaast is er sprake van een taakverdeling gericht op specifieke onderwerpen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de platformvoorzitters.
 

Samenstelling Algemeen Bestuur 
      - Dagelijks Bestuur    
      - Platformvoorzitters 
     


Dagelijks Bestuur:


Jos Heijmans
De heer J. Heijmans, voorzitter (Burgemeester Gemeente Weert)
                         

De heer P. Snijdres
De heer P. Snijders, vice voorzitter (Burgemeester Gemeente Hardenberg)
                          en Portefeuillehouder Publiekszaken




De heer A. Bannink, secretaris (Gemeente Huizen)
                                 en Portefeuillehouder Samenlevingszaken

Wim_Runderkamp
De heer W. Runderkamp, penningmeester
                                en Portefeuillehouder Financiën en Services



Ale Berends, lid (Gemeente Groningen), portefeuillehouder product- en prijsbeleid 
                                 




De heer F. Stege lid ; Gemeente Venlo, portefeuillehouder product- en prijsbeleid 
                        en Portefeuillehouder Informatievoorziening


De heer T. Timmermans

De heer T. Timmermans lid; Lid Product- en prijsbeleid
                              en Portefeuillehouder Ruimte en Omgeving


Platformvoorzitters:

De heer J. Schippers


De heer J. Schippers, Zwolle voorzitter Platform Publiekszaken



Vacature   , voorzitter Platform Samenlevingszaken


Michel van den Berkmortel, Gemeente Deurne en voorzitter Platform Financiën en Services

 
Lex van Rookhuizen
De heer L. van Rookhuizen, Velsen voorzitter  Ruimte en Omgeving


De heer J. Rayer, Venlo voorzitter Platform Informatievoorziening


De heer M. Lubbers, Bronckhorst voorzitter Platform Vergunningen en Handhaving