Samenlevingszaken

Het Platform Samenlevingszaken is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteit in overleg met de productmanagers van PinkRoccade op strategisch niveau.

Als serviceorganisatie voor haar leden worden ook de problemen besproken waar gebruikers tegen aan lopen en zijn de leden van het Platform als één van de eersten op de hoogte van nieuwe Apps, nieuwe functionaliteit en planning.

 

Samenstelling:

Voorzitter:  Erik Kuijt, gemeente Huizen;

Secretaris: Maaike Huisman, gemeente Emmen;

Leden:

Rob Ceelen,                         gemeente 's-hertogenbosch
Edna de Haan,                     Werksaam Westfriesland
Kees Joosten,                      gemeente Weert
Luc Selen,                            gemeente Horst aan de Maas
Maarten Sick,                       gemeente Leiden
Nico van der Veen,               ISD Noordenkwartier
Monique van Waardenberg, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Namens de Productgroepen:
Carla Biemans,        vz. PG Werk en Inkomen,      gemeente 's-Hertogenbosch
Ina van Tuil,             vz. PG Zorg,                           gemeente Overbetuwe
Ans van de Griendt, vz. PG iSamenleving,            gemeente Heusden
Ruud Thiele,            PG-secretaris,                        gemeente Velsen

Bert Bannink, Porteuillehouder Samenlevingszaken in het Bestuur van de GV

Names PinkRoccade Local Government:
Erleyne Brooman
Annemarie Thomasse
Ronald van Dokkum
Wim Verburg

 

Vergaderingen:

Het Platform komt als regel vier maal per jaar in vergadering bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, die worden gepubliceerd op deze website.

 

Activiteitenplan, voortgangsrapportage, jaarverslag en begroting:

Elk jaar stelt het Platform een activiteitenplan voor het volgende jaar op. In het plan wordt rekening gehouden met hetgeen voor het komende jaar in het business-plan van PinkRoccade LG is opgenomen. Tevens worden de voorgenomen activiteiten vertaald in een begroting voor het komende jaar, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. In het activiteitenplan wordt expliciet aandacht besteed aan de voorgenomen professionaliseringsactiviteiten.