Publiekszaken

Het Platform Publiekszaken is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteit in overleg met de productmanagers van PinkRoccade op strategisch niveau.

Als serviceorganisatie voor haar leden worden ook de problemen besproken waar gebruikers tegen aan lopen en zijn de leden van het Platform als één van de eersten op de hoogte van nieuwe Apps, nieuwe functionaliteit en planning.

 

Samenstelling:

Het Platform kent een regio-indeling in 7 regio’s:

Regio 1 (Limburg / Brabant Oost)

Regio 2 (Brabant West / Zeeland)

Regio 3 (Zuid Holland / Zuid Hollandse Eilanden)

Regio 4 (Noord Holland / Utrecht West)

Regio 5 (Gelderland / Utrecht Oost)

Regio 6 (Overijssel / Flevoland / Gelderland West)

Regio 7 (Groningen / Friesland / Drenthe)

 

Elke regio komt minimaal twee maal per jaar in vergadering bijeen. Elke regio vaardigt een vertegenwoordiger af naar het Platformoverleg.

Het Platform bestaat uit:

 1. Voorzitter: Ronald de Lange, gemeente Assen
 2. Secretaris: Hans van Put, gemeente Groningen
 3. Leden:

                       Inge Sauvé                (regio 1), gemeente Helmond

Hans de Jong           (regio 2), gemeente Bergen op Zoom

Jos Over de Vest      (regio 3), gemeente Maassluis

Jeroen Traa              (regio 4), gemeente Gooise Meren

Harry Dieperink         (regio 5), gemeente Lochem

Hans van Scheepen (regio 6), gemeente Dalfsen

Jeske Hoefman         (regio 7), gemeente Ooststellingwerf

Viana van Diepen.     (regio 7), gemeente Coevorden

Voorafgaand aan het regio-overleg wordt, in samenwerking met PinkRoccade, elke keer een interessante ochtendsessie georganiseerd.

 

Vergaderingen:

Het Platform komt als regel vier maal per jaar in vergadering bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, die worden gepubliceerd op deze website.

 

Activiteitenplan, voortgangsrapportage, jaarverslag en begroting:

Elk jaar stelt het Platform een activiteitenplan voor het volgende jaar op. In het plan wordt rekening gehouden met hetgeen voor het komende jaar in het business-plan van PinkRoccade LG is opgenomen. Tevens worden de voorgenomen activiteiten vertaald in een begroting voor het komende jaar, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. In het activiteitenplan wordt expliciet aandacht besteed aan de voorgenomen professionaliseringsactiviteiten.

 

 

 

De speerpunten voor 2020 zijn:

• Verdere ontwikkeling van iBurgerzaken (onafhankelijk van ‘onzekere’ landelijke ontwikkelingen)

 • iVerzoek (VOG)
 • iLevering (VOA-applicatie)
 • iKoppelingen (Koppelingen ten behoeve van bezorgen van reisdocumenten, diverse zaaksystemen, document/ID-scan en afspraken)
 • iNationaliteit
 • iBAG
 • iVerkiezing
 • iRapportage
 • iRapportage managementinformatie
 • iSecure

• Verdere implementatie van iBurgerzaken

• Realiseren Burgerzakendroom (mijnik.nl)

• Integratie van TMV 2.0

• Verder uitbouwen en meer bekendheid geven aan iCommunity

 

Reguliere activiteiten:

• 4x per jaar bijeenkomst Platform

• e-ID / vID onderzoek mogelijkheden

• Afstemming Kwartiermakers iBurgerzaken

• 2x per jaar regiobijeenkomsten (7 regio's)

• Regulier overleg met RvIG, BZK, V&J, Operatie BRP, VNG, KING, NVvB en RDW

• Afstemming met andere GV Platformen

• Deelname aan relevante workshops/seminars/brainstormsessies

• 2x per jaar bijeenkomst i.v.m. specifiek thema

• Uitnodigen expert(s) m.b.t. relevante thema’s

 

Releases:

• Releases iBurgerzaken

• (Marktsignalen) releases Cipers iSeries

 

 

Roadmap:

 

 

 • 2017: Burgers worden volledig bediend met iBurgerzaken (selfservice);
 • 2018: Medewerkers aan de frontoffice (balie, telefoon en afspraken) werken volledig met iBurgerzaken;
 • 2019: Medewerkers backoffice werken volledig met iBurgerzaken (denk aan actualiseringen en correcties);
 • 2020 en verder: Ook de applicatiebeheerder wat betreft de database en het landelijk berichtenverkeer werken volledig met iBurgerzaken. De keuze die we dan gaan maken is afhankelijk van een aantal factoren:
  • Ontwikkeling modernere versie van het berichtenverkeer vanuit het landelijk initiatief GVR (VNG) en/of het ministerie;
  • Aansluiten op de landelijke ontwikkelingen met koppelvlakken;
  • Een eigen oplossing voor berichtenverkeer en persoonsgegevens binnen iBurgerzaken.

INNOVATIES

Kwartiermakers voor de producten die ontwikkeld gaan worden zijn  raadpleegbaar op de website van PinkRoccade. Zie innovatieprogramma en klik vervolgens op de juiste app die in ontwikkeling is.