Informatievoorziening

Platform Informatievoorziening

Het Platform Informatievoorziening houdt zich bezig met de zogenaamde “horizontale, niet specifiek bij een beleidsterrein horende” functionaliteiten; andere platformen houden zich bezig met de verticale (vakgebied, kolombrede) functionaliteiten. Tot deze horizontale activiteiten behoren:

 1. Architectuur (servicebus, standaarden)
 2. Technologie
 3. Beveiliging
 4. Standaarden

In het bijgaande schema is aangegeven wat de relatie is met de andere platforms.

 

Doelen

 1. Het stimuleren van PinkRoccade om op basis van een (informatie)architectuur kwalitatief hoogwaardige maar betaalbare producten en diensten te ontwikkelen die wenselijk en/of noodzakelijk zijn om de elektronische overheid daadwerkelijk vorm te geven.
 2. Het beoordelen van de kwaliteit van die producten en diensten.
 3. Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van advies aan de leden (gemeenten) en de directie van PinkRoccade (onder meer over product- en prijsbeleid (via het P+P-overleg)) over onderwerpen die te maken hebben met de elektronische overheid en die gerekend worden tot het domein van het platform.
 4. Het bundelen van de vraag en de behoeften van gemeenten via de productgroep voor wat betreft de elektronische overheid.

Onder het Platform IV valt de Productgroep Makelaar onder voorzitterschap van Anita Meddens van de gemeente Bloemendaal.

 

Activiteiten

Een bijdrage leveren aan de strategiesessies die jaarlijks door PinkRoccade worden gehouden ten be­hoeve van de businessplannen.

 • Het verwerven van kennis van allerlei programma's die door of vanwege de rijksoverheid worden opgesteld en die te maken hebben met het vormgeven van een andere overheid met behulp van ICT.
 • Een bijdrage leveren aan het overleg product- en prijsbeleid van het bestuur van de GV en de directie van PinkRoccade.
 • Een inhoudelijke bijdrage leveren aan te houden audits op productontwikkelingen en onderhoudsreleases van PinkRoccade LG.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van de leden door middel van houden van workshops, het inhuren van deskundigen, het bezoeken van seminars en beurzen.

 

De Directeur van de Businessunit van PinkRoccade is rechtstreeks partner van de Platform Voorzitter om te zorgen dat:

 1. noodzakelijke Innovaties plaats vinden,
 2. doorontwikkeling van de Producten en de kwaliteit van de producten op het gewenste niveau blijven en vooral
 3. gewaarborgd wordt dat de producten bij de klanten effectief gebruikt kunnen worden.

Werkwijze

PinkRoccade werkt binnen de Business Unit met Product Owners (PO) binnen 3 productgroepen (Informatievoorziening, Connectiviteit en Gegevensdistributie). Met de Product Owners heeft het Platform geen rechtstreeks contact.

Het Platform is een stakeholder; niet in de feitelijke productontwikkeling (zie onderstaand plaatje), maar wel op de middellange termijn. Binnen het Platform wordt idealiter de horizon van 1 à 2 jaar bepaald aan de hand van thema’s. Wij zitten in een tweede cirkel welke de productontwikkel-cirkel als het ware omsluit. 
Daarmee opereert het Platform op strategisch niveau. 
We sturen op standaarden en het bepalen van randvoorwaarden voor de te ontwikkelen producten.

Na deze horizonbepaling kan PinkRoccade aan de slag met SIG’s (=Special Interest Groups) of cocreatie-initiatieven. 

 

 

Samenstelling Platform

Voorzitter:                  Ron Meerts, gemeente Weert

Secretaris:                 Vacature

Leden:                       Jolanda Veenema, gemeente Horst aan de Maas

                                  John Pape, gemeente Waddinxveen

                                  Linda Mertens, gemeente Breda

                                 Anita Meddens, gemeente Bloemendaal

                                 Sjaak Stuiver, OWO-gemeenten

PinkRoccade:           Stefan Kuijpers

                                 Jelmer van der Windt