Financien en services

Financiën en Services

Het platform Financiën en Services is nauw betrokken bij de ontwikkeling en functionaliteit van de producten iFinanciën/Smart Finance, Civision Middelen en Civision Innen. Bij deze ontwikkeling is het platform Financiën en Services een gesprekspartner voor de directie en de productmanager van PinkRoccade Local Government.

Over de nieuwe producten, o.a. iFinanciën/Smart Finance loopt momenteel een discussie over de inbedding van deze producten in de overleggen binnen de gebruikersvereniging.

Voor het overige houdt het platform zich bezig met operationele zaken zoals foutafhandeling en marksignalen. Ook gerichte klantvragen kunnen worden ingebracht. De gesprekspartner hierbij is de productmanager en de business consulent.

 

Regio overleg

De regio-indeling voor Financiën en Services is nog in onderzoek. Deze indeling is afhankelijk van de dekking van Civision middelen en Innen in het land.

Er bestaat een regio overleg in het noorden van het land. In deze regio zijn de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijsel en Flevoland actief.

 

De samenstelling van het platform is:

Voorzitter:                  Monique Bovens, gemeente Stein
Secretaris:                 Karin Otten, Gemeente Rijssen-Holten
Leden:                       Aletta Timmermans, gemeente Ommen-Hardenberg
                                  Erna Hanegraaf, gemeente Zutphen
                                  Grudy Faasen, gemeente Horst aan de Maas
                                  Berend Nijmeijer, gemeente Hoogeveen
                                  Dirk Spaargaren, gemeente Noordwijk
                                  Paul Huizing, gemeente Deventer/DOWR
                                  Melanie van Bussel, gemeente Deurne
                                  Evelien Hillen, gemeente Aalten
                                  Walko van Dam, gemeente Krimpenerwaard

 

 

Vergaderingen

Het platform Financiën en Services komt viermaal per jaar bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Activiteitenplan, voortgangsrapportage, jaarverslag en begroting

Elk jaar stelt het Platform een activiteitenplan voor het volgende jaar op. In het plan wordt rekening gehouden met hetgeen voor het komende jaar in het business-plan van PinkRoccade LG is opgenomen. Tevens worden de voorgenomen activiteiten vertaald in een begroting voor het komende jaar, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. In het activiteitenplan wordt expliciet aandacht besteed aan de voorgenomen professionaliseringsactiviteiten.

 

De speerpunten voor 2021 zijn:

Marktsignalen

Rond het poces van marktsignalen worden in 2021 nieuwe afspraken gemaakt met PinkRoccade. De afspraken worden vastgelegd in een werkproces. Zo weet iedereen wat er verwacht wordt.

Smart Finance/iFinanciën

In 2021 wordt iFinanciën verder doorontwikkeld.

Module Debiteuren

In 2021 wordt het ontwikkelen van de module Debiteuren opgepakt. 

Nieuwe Platformleden

In de komende jaren is de verwachting dat er veranderingen gaan optreden de financiele functie bij het werken in de gemeentelijke organisatie. Wat dit inhoudt voor de dagelijkse werkzaamheden en de verandering in rollen is onderwerp van discussie. Het Platform is altijd op zoek naar nieuwe leden die aan de verdere ontwikkeligen een bijdrage willen leveren.