Financien en services

Financiën en Services

Het platform Financiën en Services is nauw betrokken bij de ontwikkeling en functionaliteit van de producten Civision Middelen en Civision Innen. Bij deze ontwikkeling is het platform Financiën en Services een gesprekspartner voor de directie en de productmanager van PinkRoccade Local Government.

Over de nieuwe producten, o.a. Smart Finance loopt momenteel een discussie over de inbedding van deze producten in de overleggen binnen de gebruikersvereniging.

Voor het overige houdt het platform zich bezig met operationele zaken zoals foutafhandeling en marksignalen. Ook gerichte klantvragen kunnen worden ingebracht. De gesprekspartner hierbij is de productmanager en de business consulent.

 

Regio overleg

De regio-indeling voor Financiën en Services is nog in onderzoek. Deze indeling is afhankelijk van de dekking van Civision middelen en Innen in het land.

Er bestaat een regio overleg in het noorden van het land. In deze regio zijn de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Overijsel en Flevoland actief.

 

De samenstelling van het platform is:

Voorzitter:                                           Michel van den Berkmortel, gemeente Deurne
Secretaris:                                          Karin Otten, Gemeente Rijssen-Holten
Contactpersoon dagelijks bestuur:    ???(=Vacature), Portefeuillehouder Financiën en Services
Leden:                                                Aletta Timmermans, gemeente Ommen-Hardenberg
                                                           Erna Hanegraaf, gemeente Zutphen
                                                           Grudi Faasen, gemeente Horst aan de Maas
                                                           Berend Nijmeijer, gemeente Hoogeveen
                                                           Dirk Spaargaren, gemeente Noordwijk
                                                           Martien Westveer, gemeente Reimerswaal

 

Vergaderingen

Het platform Financiën en Services komt viermaal per jaar bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Activiteitenplan, voortgangsrapportage, jaarverslag en begroting

Elk jaar stelt het Platform een activiteitenplan voor het volgende jaar op. In het plan wordt rekening gehouden met hetgeen voor het komende jaar in het business-plan van PinkRoccade LG is opgenomen. Tevens worden de voorgenomen activiteiten vertaald in een begroting voor het komende jaar, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. In het activiteitenplan wordt expliciet aandacht besteed aan de voorgenomen professionaliseringsactiviteiten.

 

De speerpunten voor 2018 zijn:

►Workflow:

  • Memoriaal
  • Begroting
  • Verkoopfacturen
  • Middelenbesteding

►Smart Finance

►E-facturering

  • Inkomende facturen
  • Uitgaande facturen

►Budgetinfo