Secretariaat

Het secretariaat van de Gebruikersvereniging wordt vanaf 1-1-2020 door Theo Timmermans gevoerd.
Hij is ambtelijk secretaris en ondersteunt het bestuur en de overige organen van de Gebruikersvereniging.

 

Secretariaat Gebruikersvereniging PinkRoccade LG
Laakoever 303
6846 MX  Arnhem
tel: 06-42904297
E-mail  theo.timmermans@gvprlg.nl

Wilt u via e-mail contact met ons opnemen, dan kan dat ook via ons contactformulier of via secretariaat@gvprlg.nl