Secretariaat

Het secretariaat van de Gebruikersvereniging wordt door Ab van den Berg gevoerd.
Hij is ambtelijk secretaris en ondersteunt het bestuur en de overige organen van de Gebruikersvereniging.

Secretariaat Gebruikersvereniging PinkRoccade LG
Van 's-Gravesandelaan 2
8024 DP  Zwolle
tel: 06-50288649
E-mail  a.van.den.berg@gvprlg.nl

Wilt u via e-mail contact met ons opnemen, dan kan dat ook via ons contactformulier of via secretariaat@gvprlg.nl